Villa  - Trygga tak i världsklass

ROT-avdrag

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du: ROT-avdraget är 30% Rotavdraget motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år (gäller sammantaget för ROT och RUT). Det är en skattereduktion och skatten kan aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen. Det innebär att du som köpare får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten. Du betalar 70 procent av arbetskostnaden till oss och vi begär resten från Skatteverket. Du som kund: För att kunna göra ett ROT-avdrag på fakturan behöver vi följande information om dig: Vill du läsa mer om ROT-avdraget så hittar du utförligare information på www.skatteverket.se